Just another WordPress.com site

किडा २

दारातला कढीपत्ता… त्यावर कीड लागलीय … झाडाची कीड म्हणजे आपल्या दृष्टीने वाईटच … जातच नाही मेली . पण पानं किडली म्हणजे नक्की कशानी ते जरा निरखून बघितलं , तर इतका बारकासा किडा, येणाऱ्या कोम्बांना चिकटून बसलेला होता. अगदी तोच रंग
जो झाडाच्या डहाळीचा होता … कह्हि काह्ही फरक नव्हता झाडाच्या आणि किड्याच्या रंगात !

विचार पहिला :
धन्य तो निसर्ग , कशी प्रत्येक जीवाची काळजी घेतलीय त्याने , प्रत्येकाच्या survival साठी वैशिष्ट्यपूर्ण रचना , विशेष रंग , आकार, पोत, नखं ई . ई .

विचार दुसरा :
एकरूपता किती महत्वाची असते हे माणसांनी निसर्ग आणि तदनिर्मित जिवांकडून शिकलं पाहिजे नै ? मग ती आपल्या धेय्याप्रती असो , करत असलेल्या कामाप्रती ,स्वप्नांप्रती वा आपल्या माणसांप्रती … इतकं बुडून जावं कि समोरचा शोधत राहायला हवा ,
आपला आणि आपल्या ध्यासाचा रंग एक झाला पाहिजे…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: